Zorkun köy olsun / İsmet İPEK

ZORKUN KÖY OLSUN
     .....2009 YILI tedaş kayıtlarına göre; Zorkun, Mitisin, Fenk, Göğöküz, ve Olukbaşı yaylalarında toplam 4.695 elektrik abonesi vardır. bu bilgiden sonra asıl konumuza dönelim.
     Hepimiz diyoruz; Zorkun Yaylamızın mülkiyet sorunu vardır. Huzur ve güven sorunu vardır. Zorkun'un altyapı sorunu dağlar kadardır.
     Öncelikle Zorkun'un idari statüsü belli olsun!
     Nasıl olsun?
     Mesala 5442 sayılı İl idaresi Kanunu uyarınca Zorkun köy olsun. çevresindeki yaylalar Zorkun Köyü'ne bağlı Mezra olsun.
Böylece ata-dede yaylalarımızı Dernek değil, Devlet yönetsin.
Biz "Zorkun Köy olsun deyince, kimileri de çıkıp köy değil şehir olsun diyor.
O ayrı konu.
     Osmaniye belediyes'de, şehrin 20 km. uzağındaki Zorkun'u, Belediye Mücavir Alanı içerisine almak için şartları zorluyor. Zorkun Yaylasının idari sorununu başka alanlara taşıyor. Henüz kentsel sorununu çözümleyemeyen; Karacalar, Dereobası, Fakıuşağı, Akyar, Alhanlı köylerinin kentle entegrasyonunu sağlayamayan Osmaniye Belediyesi'nin orman içi alanları, Zorkunu ve çevre yaylaları Mücavir Alan içine almak için çalışması endişeyle izleniyor.
     Türkiye'mizin idari sistemine göre, İl, İlçe, Belde, köy, Mezra düzenlemesi var.
neyse...
     İdari statüsü belli olursa,
Başta can ve mal güvenliği olmak üzere,
     •Devlet hizmetleri gelir.
     •Sebzecilik ve meyvecilik teşvik edilir.
     •Yayla turizminin alt yapısı tesis edilir.
     •Orman kanunu uyarınca "orman dışı yerler tespit edilir.
     •Kadastral çalışması yapılır,
     •Elimizdeki Zilliyet belgeleri olur, böylece Orman Kanunu karşısında yaylacılar potansiyel suçlu olmazlar.
Evinde WC tamiri yapan yaylacı için; Orman Muhafaza Memuru zabıt tutmaz. Hatta mahkemeye verilen her yaylacı için Orman Kanunu'ndaki orman içine ev yapan herkes suçlu hükmüne bakan hakim, tek celsede karar vermez,takdir hakkını kullanır. Biz de ata-dede yurdumuzda suçlu gibi oturmayız. Devletle barışık halk oluruz. Orman ve doğayı daha iyi koruruz.
Orman kanununda özel Ormancılık Hukuku" gibi bir değişiklik yapıp, ormanların köylüye verilmesinin gerektiğini söyleyerek lafı bağlayalım.....

KAYNAK: Osmaniyeli/İsmet İpek
NOT: Bu yazı Zorkun Mücavir alan içerisine alınmadan önce yazılmıştır. ZORKUN; 11/08/2006 tarihinde mücavir alan içerisine alınmıştır.